We are now OttoboniMeet us here

We are Citat

Citat kehittämään Kekkilän digitaalisia palveluita

Kekkilä valitsi Citatin digitaaliseksi markkinointiviestinnän kumppanikseen. Valinta perustui muun muassa Citatin monipuoliseen digitaaliseen osaamiseen. Citat vastaa Kekkilän digitoimenpiteistä sekä verkkopalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

”Muuttuvassa mediaympäristössä digitaalisten kanavien merkitys kasvaa ja Kekkilä on mukana tässä kehityksessä. Brändin jalkautus verkkoon on oma prosessinsa ja siihen tarvitaan erikoisosaamista”, sanoo Kekkilän Marketing developer Suvi Hämäläinen.

Strategiasta verkkototeutuksiin

Kekkilän verkkopresenssin uudistaminen käynnistyi digistrategian suunnittelulla. ”Kekkilän brändiä kehitetään verkossa vastaamaan tämän ajan tarpeita: responsiivisuus, mobiilikäytön kasvu, löydettävyys ja sosiaalisuus ovat avainteemoja, joilla tuemme Kekkilän liiketoiminnan tarpeita kussakin maassa”, kertoo Citatin Account director Petri Koistila.

Työ Kekkilän brändin parissa jatkuu kuuden maan verkkosivuston uudistamisella. Uudistetut sivustot lanseerataan kevään 2014 aikana. Citat vastaa kattavasti kaikesta sivustouudistuksiin liittyvästä palvelumuotoilusta ja tuotannosta. Hakukoneoptimoinnista vastaa Klikkicom, joka kuten Citatkin kuuluu Nordic Morning -viestintäkonserniin.